Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Hương Sơn

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2023

Trong năm 2023 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 19986 hồ sơ

- Đã xử lý: 19845 hồ sơ

99.9%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN​ HUYỆN HƯƠNG SƠN

 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Hương Sơn 
Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu -Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh.