Chào mừng

đến Cổng cung cấp Dịch vụ công trực tuyến

Huyện Hương Sơn

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
năm 2022

Trong năm 2022 đơn vị đã:

- Tiếp nhận: 23111 hồ sơ

- Đã xử lý: 22656 hồ sơ

99.8%

Đúng hạn
    • Đăng nhập
    • Quên mật khẩu

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN​ HUYỆN HƯƠNG SƠN

 
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Hương Sơn 
Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu -Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh.